Repetitiedata

De repetities vinden plaats in de prachtige monumentale aula van Begraafplaats Kovelswade, Koningsweg, naast huisnummer 47 (achter Intratuin), 3582 GC Utrecht.

In verband met corona wordt er vooralsnog in twee groepen gerepeteerd. De groepsindeling wordt wekelijks door de dirigente gemaakt, afwezigheid bij de repetitie moet uiterlijk de woensdag vóór de repetitieochtend per mail worden doorgegeven aan het bestuur: bestuur@koorwindkracht8.nl.

Tijdens de repetities en eventuele uitvoeringen hanteren wij een protocol om verspreiding van corona tegen te gaan. Het protocol is te raadplegen via deze link: Protocol corona Koor Windkracht 8.

Repetitiedata koor Windkracht 8